Phương thức thanh toán

** Người mua có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

- Cách 1: Thanh toán khi giao hàng (COD)

- Cách 2: Chuyển khoản qua ngân hàng

Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Hiếu

Số tài khoản: 1470008888

Tên Ngân Hàng: Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank Chi nhánh: Tràng An, Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: Mã đơn hàng + Tên người mua + Tên sản phẩm